پروژه هاي به اتمام رسيده 

اين شركت تا پايان سال 93 توانسته است بالغ بر 121000 متر عمليات حفاري مغزه گيري براي كارفرمايان محترم و بزرگي نظير شركتهاي ملي صنايع مس ايران، تهيه و توليد مواد معدني ايران، مجتمع سنگ آهن سنگان، صنعتي معدني گل گهر، آلومينا، امكا و تخت گنبد سيرجان در 20 منطقه به شرح ذيل به انجام برساند:

معدن مس در مناطق:

×      تخت گنبد ( سيرجان)

×      دره زرشك( تفت يزد)

×      دره آلو ( بردسير)

×      چاه فيروز( شهربابك)

×      گروه( راين)

×      دره زار( سيرجان)

×      رضي آباد( جيرفت)

معدن سنگ آهن در مناطق:

×    سنگان

×    سه چاهون(بافق)

×    آنومالي هاي 1 و 6 گل گهر( سيرجان)

×    آنومالي هاي ايران مركزي (استان يزد)

معدن بوكسيت در مناطق چك چك و دشت ده (اردكان)

معدن اورانيوم در منطقه ناريگان(بافق)

ساير اهم فعاليتهاي صورت گرفته:

×    احداث و بهره برداري از كارخانه صنعتي توليد شمش مس در شهرك صنعتي اشتهارد

×    تأسيس دو شركت اصفهان دركاوش و كرمان دركاوش در استانهاي اصفهان و كرمان

×    خريد معدن دولوميت باغ سرخ اصفهان و تجهيز آن

×    عارضه يابي مجتمع نورد فولاد مباركه