استخدام تكنسين مكانيك

براي استانهاي تهران، يزد، كرمان، خراسان

شرايط احراز:

 

  • آشنايي با برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه
  • آشنايي با ماشين‌آلات معدني
  • آشنايي با آناليز توقفات تعميراتي
  • امكان اقامت در شرايط كارگاهي حداقل به مدت 21 روز
  • ارائه راهكار و پيشنهاد به منظور حل مسئله و بهبود عملكرد
  • توانايي كار تيمي
  • پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه

  لطفاً رزومه خود را به آدرس  resume.job.dk@gmail.com ارسال فرمائيد.