استخدام تكنسين مكانيك

براي استانهاي تهران، يزد، كرمان، خراسان

شرايط احراز:

آشنايي با برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه

– آشنايي با ماشين‌آلات معدني

– آشنايي با آناليز توقفات تعميراتي

-امكان اقامت در شرايط كارگاهي حداقل به مدت 21 روز

– ارائه راهكار و پيشنهاد به منظور حل مسئله و بهبود عملكرد

– توانايي كار تيمي

– پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه

لطفا رزومه ی خود را به آدرس ایمیل resume.job.dk@gmail.com اسال بفرمائید.