خدمات ما

شركت فني و مهندسي دُر كاوش با عنايت به توانمندي خود در بخش ماشين آلات پيشرفته و نيروي انساني متخصص و ماهر آماده ارائه خدمات ذيل مي باشد: