چشم انداز شرکت فنی مهندسی دُر کاوش:

دُرکاوش را نشانی می‌سازیم از کیفیت با كلاس جهاني و انتخاب اول در صنعت معدن، مکانی برای فرصتهای ویژه، همکاری و ارزش آفرینی برای سهامداران، کارکنان، کارفرمایان، تامین‌کنندگان و تمامي ذينفعان آگاه و متعهد به مسئولیتهای اجتماعی سازمان

ماموریت ما:

–         تسهیل و كمك به توسعه فعالیت‌های صنعت معدن با ارائه تجهیزات، ابزار و خدمات مناسب و مستمر به صنایع معدنی

–         توليد و ارائه محصولات منتخب معدني

ارزشها:

 1. احترام، اعتماد متقابل، قدردانی از یکدیگر، صميميت و يگانگي
 2. بهبود مستمر
 3. تعهد و مسئولیت پذیری
 4. حقیقت‌جوئی و پذیرش حقایق
 5. کارگروهی و نتیجه‌گرایی
 6. مشتری‌گرایی و رابطه برد – برد
 7. حفاظت محیط زیست و ادای حقوق شهروندی
 8. توجه به کیفیت و فرهنگ برتری و تعالی
 9. احترام به ذينعان و پيگيري خواسته‌های ايشان

اهداف :

 1. دستیابی به بازده مناسب سرمایه‌گذاری
 2. توسعه دانش، بهبود توانایی و مهارت سرمايه انسانی
 3. توسعه بازار
 4. افزایش کیفیت خدمات
 5. افزایش تعداد مشتریان
 6. ایجاد مزیت رقابتی
 7. توجه به خواسته‌های کارفرما (مشتری مداری) و ساير ذينفعان
 8. افزایش بهره‌وری
 9. ورود به بازارهای خارجی