پروژه های درحال اجرا

پروژه هاي در حال اجرا:

 • پروژه80 هزار متر عملیات حفاری اکتشافی در مناطق:
  سریدون ( سرچشمه)
  چهل کوره (سیستان و بلوچستان)
  ماهور (بادرود کاشان)
  پروژه5000 متر عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری در منطقه ورزنه (اصفهان)
 • ساير فعاليتهاي در حال اجرا:
  عملیات ساخت دو دستگاه درکاو 14
  عملیات ساخت سه دستگاه GMW20
  عملیات طراحی و ساخت انواع وینچ دستگاه های حفاری اکتشافی
  عملیات طراحی و ساخت انواع اسپیندل دستگاه های حفاری اکتشافی