چشم انداز شرکت فنی مهندسی دُر کاوش:

دُرکاوش  را نشانی می‌سازیم از کیفیت با كلاس جهاني و انتخاب اول در صنعت معدن، مکانی برای فرصتهای ویژه، همکاری و ارزش آفرینی برای سهامداران، کارکنان، کارفرمایان، تامین‌کنندگان و تمامي ذينفعان آگاه و متعهد به مسئولیتهای اجتماعی سازمان

ماموریت ما :

  • تسهیل و كمك به توسعه فعالیت‌های صنعت معدن با ارائه تجهیزات، ابزار و خدمات مناسب و مستمر به صنایع معدنی
  • توليد و ارائه محصولات منتخب معدني

ارزشها :

1. احترام، اعتماد متقابل، قدردانی از یکدیگر، صميميت و يگانگي
2. بهبود مستمر
3. تعهد و مسئولیت پذیری
4. حقیقت‌جوئی و پذیرش حقایق
5. کارگروهی و نتیجه‌گرایی
6.مشتری‌گرایی و رابطه برد – برد
7. حفاظت محیط زیست و ادای حقوق شهروندی
8.توجه به کیفیت و فرهنگ برتری و تعالی
9. احترام به ذينعان و پيگيري خواسته‌های ايشان

اهداف :

1. دستیابی به بازده مناسب سرمایه‌گذاری
2. توسعه دانش، بهبود توانایی و مهارت سرمايه انسانی
3. توسعه بازار
4. افزایش کیفیت خدمات
5. افزایش تعداد مشتریان
6. ایجاد مزیت رقابتی
7. توجه به خواسته‌های کارفرما (مشتری مداری) و ساير ذينفعان
8. افزایش بهره‌وری
9. ورود به بازارهای خارجی