پروژه های اتمام یافته

پروژه هاي به اتمام رسيده

اين شركت تا کنون توانسته است بالغ بر 400 هزار متر عمليات حفاري مغزه گيري براي كارفرمايان محترم و بزرگي نظير شركتهاي ملي صنايع
مس ايران، تهيه و توليد مواد معدني ايران، مجتمع سنگ آهن سنگان، صنعتي معدني گل گهر، آلومينا، امكا و تخت گنبد سيرجان در بیش از 35
منطقه منطقه به شرح ذيل به انجام برساند:

پروژه های مس در مناطق:

 •  تخت گنبد ( سيرجان)
 •  دره زرشك( تفت يزد)
 •  دره آلو ( بردسير)
 • چاه فيروز( شهربابك)
 •  گروه( راين)
 •  دره زار( سيرجان)
 •  رضي آباد( جيرفت)
 • مس اهر
 •  سایت پرواز (سرچشمه)
 •  سایت قلعه عسگر (بردسیر)
 •  سایت گزبلند (پاریز)
 •  سایت بادامویه (جنوب سرچشمه)
 •  سایت سریدون (سرچشمه)

پروژه های سنگ آهن در مناطق:

 •  سنگان
 •  سه چاهون(بافق)
 •  آنومالي هاي 1 و 6 گل گهر( سيرجان)
 •  آنومالي هاي ايران مركزي (استان يزد)
 •  معدن بوكسيت در مناطق چك چك و دشت ده (اردكان)
 • آنومالی شمالی ناريگان(بافق)

ساير اهم فعاليتهاي صورت گرفته:

 •  احداث و بهره برداري از كارخانه صنعتي توليد شمش مس در شهرك صنعتي اشتهارد
 •  تأسيس دو شركت اصفهان دركاوش و كرمان دركاوش در استانهاي اصفهان و كرمان
 •  خريد معدن دولوميت باغ سرخ اصفهان و تجهيز آن
 • عارضه يابي مجتمع نورد فولاد مباركه